نحوه محاسبه قیمت کابینت 02:01 - 1393/10/23

نحوه محاسبه قیمت کابینت

اکثر افرادی که به دنبال خرید و سفارش ساخت کابینت هستند ممکن است در برآورد هزینه ساخت و اجرای کابینت نکات مبهمی در ذهنشان ایجاد شود. امیدواریم با خواندن این مطلب این ابهامات برطرف شود.

گو اینکه با توجه به احترام مشتری بخش محاسبه قیمت سایت چوبیران با هدف ارتباطی صادقانه با مشتری راه اندازی شده است، در این بخش امکان انتخاب محصولات متنوع چوبیران و محاسبه قیمت هر محصول به صورت جداگانه و با قیمتی مناسب فراهم شده است که بدعتی جدید از طرف گروه چوبیران در راستای ایجاد اعتماد بیشتر برای مشتری انجام گرفته است.

 لذا برای ایجاد بستری مناسب در راستای اعتماد و تکریم مشتری گروه چوبیران از تمامی بازدید کننده های خود تقاضا دارد که با نظرات خود  در راستای نیل به این هدف بزرگ به ما یاری رسانند.

الف) تعریف یک متر کابینت

قیمت های ارائه شده در تیپ بندی بر اساس یک متر کابینت با مشخصات زیرمحاسبه می شود.

          1. کابینت زمینی با ارتفاع 90(با پایه و صفحه) , عمق 55 و طول 100 سانتیمتر

          2. کابینت هوایی با ارتفاع 70, عمق 30 و طول 100 سانتیمتر

          3. صفحه روی کابینت به طول 100 سانتیمتر

          4. قرنیز, لب چراغی و تاج به طول 100 سانتیمتر

 

ب) ضریب قیمت اولیه

 

          از آنجایی که در یک آشپزخانه ممکن است بخش هایی وجود داشته باشد که کابینت زمینی یا هوایی نداشته باشد, برای محاسبه قیمت ها برای کابینت ها ضریبی اختصاص می یابد که قیمت کل بر اساس آن محاسبه می شود.

          ضریب کابینت زمینی 60% و ضریب کابینت هوایی 40% است. برای مثال اگر قیمت یک متر کابینت 400 هزار تومان باشد, قیمت کابینت زمینی 240 هزار تومان و قیمت کابینت هوایی 160 هزار تومان محاسبه می شود.

         البته ضریب 40% برای کابینت هوایی به ارتفاع 70 است. اگر ارتفاع کابینت هوایی بیش از 70 سانتیمتر باشد, به ازای هر سانتیمتر 1% ضریب آن نیز افزایش می یابد. برای مثال ضریب کابینت هوایی به ارتفاع 80 سانتیمتر 50% و همچنین ضریب کابینت هوایی به ارتفاع 90 سانتیمتر 1.5 برابر 40% محاسبه خواهد شد.

ج) ضریب قیمت ثانویه

         در یک آشپزخانه ممکن است بخش هایی وجود داشته باشد که مبنای 40% یا 60% برای آنها درست نیست. برای مثال صفحه روی لباسشویی یا کابینت اپن و ..  برای این بخش ها ضرایب محاسبه قیمت تغییر می کند که در ذیل توضیح داده می شود.

 

       1- کابینت اپن:

                   کابینت اپن  1.5  برابر کابینت زمینی محاسبه می شود. علت این امر داشتن نما از دو طرف و همچنین صفحه دو لب گرد می باشد.

      2- کابینت ایستاده:

                  کمد های ایستاده که معمولا برای جای سبد های ریلی, مایکروفر و ... ساخته می شوند, ارتفاع و عمق زیادی دارند و مانند سه کابینت زمینی هستند که بر روی هم قرار گرفته اند. برای محاسبه قیمت آن طول کمد محاسبه گردیده و در 3 ضرب میشود. مثلا  اگر یک کمد ایستاده با طول 50 سانتیمتر  و عمق 55 ساخته  شود, برای  محاسبه  قیمت, طول کابینت  ایستاده معادل 150 سانتیمتر کابینت زمینی محاسبه می شود. به عبارت دیگر کمدی به ارتفاع  2.40  ، 3  برابر کابینت زمینی محاسبه می شود.

      3- صفحه خالی:

                  در یک آشپزخانه بخش هایی وجود دارد که کابینت خور نیستند ولی صفحه روی کابینت وجود دارد, مانند بالای لباسشویی یا ظرفشویی. در این موارد قیمت صفحه به شکل جداگانه محاسبه می شود.

      4- نماهای اضافه:

                  برای دیده نشدن بخش های سفید کابینت, بر روی برخی از کابینت ها, نماهایی زده می شود تا آنها را بپوشاند. محاسبه این نماها نیز جداگانه و بر اساس مبلغ ورق خام انجام می شود.

      5- دور یخچال:

                   به دلیل اینکه کابینت بالای ساید یا یخچال و نماهای اطراف آن به اندازه یک متر کابینت زمینی هزینه دارد, محاسبه قیمت آن مانند کابینت زمینی می باشد.

     6- ویترین:

                   هزینه ساخت ویترین های هوایی همانند کابینت هوایی  محاسبه می شود.

                   هزینه ساخت ویترین های رو صفحه ای 2 برابر کابینت هوایی 40%  محاسبه می شود.

                   هزینه ساخت ویترین های قدی (ایستاده) همانند کمدی محاسبه می شود.

د) سایر هزینه ها

          1. سایر سازه های سفارش داده شده به صورت توافقی محاسبه می شود.

          2. هزینه های حمل و نقل و باربری بر عهده مشتری می باشد, که به فاکتور اضافه می شود.

          3. انتقال یونیت ها از درب منزل تا داخل طبقات برعهده مشتری می باشد، در صورت حمل توسط نصاب هزینه آن به فاکتور اضافه می گردد.

          3. در پایان فاکتور 10% هزینه نصب اضافه می گردد.

 

 

       محاسبه قیمت