ایگر

ایگر اتریش  و دارای برجستگی و رنگهای بسیار زیبا و متنوع

دریافت کاتالوگ
توضیح

MDF درب این کابینت از جنس ایگر اتریش میباشد و دارای برجستگی و رنگهای بسیار زیبا و متنوعی میباشد و رغیبی قوی در مقایسه با نمونه های خارجی با توجه به رنگ بندی و استحکامش می باشد.

 

 

نحوه محاسبه قیمت کابینت

 

 

محاسبه قیمت ایگر